Blended-learning kurz (BL) navazuje na krajské kurzy pro odbornou veřejnost. Získané poznatky z kurzů BL prohlubuje, rozvíjí a prakticky procvičuje. Kurz se zaměří na dvě oblasti: Za prvé na schopnost kritické interpretace, která zahrnuje kritické čtení, poslouchání a sledování médií, zvažování vztahu mediálních sdělení k realitě, porozumění výstavbě mediálních produktů, chování médií, případně záměrů autora. Za druhé pak na schopnost vlastní mediální produkce, ať už jde o schopnost přispět do média či mediálně reprezentovat sebe či společnou práci.