Studium k výkonu specializované činnosti – koordinace v oblasti ICT vychází z požadavků a podmínek stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů -  § 9 odst. 1 písm. a).

Studium je jednoleté, s organizačním a časovým rozložením do dvou semestrů. Studium je formou blended learningu. Celkový rozsah studia je 250 hodin. Prezenční část je koncipována na 124 hodin, včetně dvou čtyřhodinových exkurzí ve škole či školském zařízení a osmihodinové stáže formou stínování. E-learningová část je koncipována na 126 hodin. Témata přímé výuky se prolínají s distančním studiem. 

Studium, na které jste se přihlásili je rozloženo do dvou semestrů s celkovým rozsahem 250 hodin. Témata přímé výuky se prolínají s distančním studiem, které bude probíhat zde v prostředí Moodlu. Na prezenčním setkání Vás budou tématy provádět lektoři Národního pedagogického institutu ČR. Kromě prezenčních setkání je pro Vás připraveno i samostudium, kterým vás budou provázet tutoři. Lektoři/tutoři tu jsou pro Vás. Můžete s nimi diskutovat, řešit problematiku daného tématu, prostě cokoliv. Jsou to ale i oni, co budou hodnotit úkoly a různá další zadání, které jsou v rámci studia připraveny. 

A nyní pár informací k absolvování modulů. Absolvování modulů je podmíněno zpracováním všech zadaných úkolů a splněním závěrečného on-line testu. V modulech, kde není závěrečný on-line test zařazen, je absolvování podmíněno zpracováním domácích úkolů.

A to poslední, co bychom Vám chtěli sdělit? Možná jenom to, že přejeme hodně úspěchů při studiu! :)