Základním cílem v novém rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy kromě nově koncipovaného vzdělávacího oboru informatika, je taktéž rozvoj digitální gramotnosti v podobě nové klíčové kompetence. 

V nabídce kurzů se účastníci seznámí s možnostmi, jak tuto novou digitální kompetenci rozvíjet v dílčích vzdělávacích oblastech.