S novým Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (dále RVP ZV) přicházejí změny. Kromě nové klíčové digitální kompetence vznikl i nový vzdělávací obor - informatika, která se zaměřuje na rozvoj informatického myšlení a porozumění základním principům digitálních technologií. 

Jednou ze součástí vzdělávacího obsahu nově koncipovaného vzdělávacího oboru je algoritmizace a programování, jehož kurzy zahrnuje tato nabídka.