Kategorie pro e-podporu v interním vzdělávání v NIDV

E-learningový kurz s materiály pro nového zaměstnance