Studium k výkonu specializovaných činností Koordinátor ŠVP naplňuje ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem e-learningového kurzu je získat, upevnit a samostatně řešit úkoly, se kterými se absolvent setká ve své praxi Koordinátora ŠVP.
Studium k výkonu specializovaných činností Koordinátor ŠVP naplňuje ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem e-learningového kurzu je získat, upevnit a samostatně řešit úkoly, se kterými se absolvent setká ve své praxi Koordinátora ŠVP.