Kurz o tvorbě v Moodlu. Bude naplněn obsahem do 31.12.2023

Kurz je určen pro pedagogy mateřských škol, základních i středních škol, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi, žáky-cizinci a především učitele, kteří mají ve své pracovní náplni výuku českého jazyka jako cizího jazyka. 

Obsah studenty seznámí s vývojem migrace cizinců v ČR, se základními specifiky výuky češtiny jako druhého jazyka na různých stupních škol, a také vysvětlí důležité sociokulturní předpoklady pro výuku dětí-cizinců a žáků-cizinců.


Kurz je určen pro pedagogy mateřských škol, základních i středních škol, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi, žáky-cizinci a především učitele, kteří mají ve své pracovní náplni výuku českého jazyka jako cizího jazyka. 

Obsah studenty seznámí s vývojem migrace cizinců v ČR, se základními specifiky výuky češtiny jako druhého jazyka na různých stupních škol, a také vysvětlí důležité sociokulturní předpoklady pro výuku dětí-cizinců a žáků-cizinců.